Megashare.vn, sinh tử tử sinh

Bắt đầu bị tậm tịt từ ngày 21/10, càng ngày càng trầm trọng, 7 ngày liền, tới hôm qua, 28/10 mới tạm yên ổn khi chuyển từ lighttpd về lại apache.
Bây giờ lại có thêm vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, số lượng file trong một thư mục, số lượng thư mục trong thư mục. phân tách thế nào cho khoa học và hợp lý đây. huhu. hehe.

One thought on “Megashare.vn, sinh tử tử sinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.