5 thoughts on “Mèo bạn Gạch tặng :x

  1. huongcc says:

    tai to :X
    đề nghị là tắm cho em nó khẩn trương, nom có vẻ nhom nhem rồi ;))
    Nhớ nhé: tắm xong chỉ cần lau khô lông bằng khăn chứ đừng đem ra thổi quạt hoặc lấy máy sấy sấy (mèo sợ gió thổi vào tai và mặt với tiếng ồn mạnh lắm 😉 ), cứ để nó tự liếm một lúc là khô ngay 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.