log

dạo này mình tiêu tiền hơi máu chiến há há, nhưng tiền có mà hok tiêu để làm gì, chưa tới lúc tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng gì sớm cho khổ,

nào xem gần đây mình đã tiêu giề nào:

trà thiên sơn: 41k

mì hàn quốc: 200k, trà thiên sơn: 50k

cafe cà pháo ở BK: 167k,

mặt dây chuyền tặng chị Dung + dây chuyền tặng Hiền: 336k

pnj tặng TN: 220k

balo golla tặng TT: 399k

hị hị, 1/3 tháng lương :”>

2 thoughts on “log

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.