Hà Nội mưa

Để lighttpd chạy được script viết bằng C, chỉ cần thêm vào file lighttpd.conf dòng này

cgi.assign                 =  (“.cgi” => “” , “” => “”)

mỗi thế, đơn giản nhỉ,

nhưng tìm mãi mà chưa biết tạo chuỗi md5 trong c như thế nào :D, gà quá, hic

cúm,

3 ngày HN vắng em, 3 ngày mưa, 😐

3 thoughts on “Hà Nội mưa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.