Đi chơi lung tung

Học bằng lái xe ở trường GTVT, mờ cả mắt, may mà có em Nga học cùng :D, sau đó đi ăn phở cuốn, nhờ em Nga nhắng cuội mà biết một quán hay phết 😀 Thank kiu em ! Lượn lờ ở ba đình cũng vui vẻ mát mẻ :D, nhưng lúc về tìm mãi ko thấy chìa khóa nhà đâu :(( chả biết mất lúc nào, :(( đau lòng
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

2 thoughts on “Đi chơi lung tung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.