Dự án Megashare

Mô tả: Megashare là một dự án liên doanh giữa Công ty Điện toán và truyền số liệu VDC và công ty TNHH Dịch vụ triển khai hệ thống thông tin ISDS. Mục đích của dự án là xây dựng một hệ thống lưu trữ và phân phối nội dung với dung lượng lưu trữ lên đến hàng Petabyte (1 PB = 1024 TB ) phục vụ hàng triệu người sử dụng.
Mục tiêu của dự án:
Khuyến khích lưu trữ, chia sẻ nội dung trong thị trường nội địa (mà cụ thể là khách hàng của VDC) nhằm tiết kiệm lưu lượng băng thông ra quốc tế

3 thoughts on “Dự án Megashare

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.