tập trung

đang viết khóa luận một cách say mê, đêm có khác, yên tĩnh quá, thích ghê,
kể ra khi mình tập trung làm việc say sưa thì cũng ko đến nỗi ngu si khó đào tạo cho lắm, hê hê :”>
vừa viết khóa luận, vừa tải mấy bộ phim của HTT Group qua RP, tải đêm tốc độ thích thật ;)) ko có ai bon chen đường truyền ;))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.