java khùng

suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma với bạn java, mà cụ thể là bạn netbean. hichic

viết cái class, cho chạy ở cmd thì được, thử vào netbean chạy F6 để thử system call xem sao, ko thấy được gì cả, dù đường dẫn chuẩn. Thử mấy lần ko hiểu tại sao, tức. Hỏi Tiệp, thì nó bảo là copy class vào /build/class, và bỏ cái tham số đường dẫn đi, hichic. Hóa ra thế. Copy vào, chạy vẫn sai, thử viết một cái hàm inra cực đơn giản, thì chạy cực đúng luôn. Trong khi cái mình cần thì sai vẫn hoài sai. Điên người.

Nhất là lúc ở phòng máy, thằng Ngọc bảo copy vào chưa, mình bảo rồi, copy mấy lần ấy chứ, nó copy lại, chạy phát, đúng luôn mới sợ =)) làm mình cứng lưỡi ko nói câu gì, nó còn bảo “copy mà thế này à”, =)), mãi sau khi bạn Tuệ pro sang sửa, thì mới phát hiện ra là trong netbean có cái class trùng tên như thế, cứ chạy netbean phát là nó dịch lại, đè lên cái class của mình. Lúc Ngọc copy vào là netbean đang chạy rồi, class bị đè, nên chạy đúng, :))

xóa cái class getRequestedBlog khốn kíp trong netbean đi, thế là xong. :)) điên ruột :))

One thought on “java khùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.