Đánh răng

Vừa đi đánh răng, nhìn vào gương, tự nhiên nghĩ bụng “ô trông mình cũng sáng sủa thông minh đấy chứ nhỉ, không lù rù ngu si như trưa nay”. 😀
Và nghĩ tiếp, sao mình cứ thức đêm thức hôm hoài vậy, muốn tấm thân tàn tạ hay sao :-j chưa có ny đâu đấy, xấu trai ko ai yêu đâu :-ss Với lại chưa có ny nên chả ai lo lắng cho đâu, tự thân lo cho mình thôi.
Cố lên nào, thông minh nhưng còn phải chăm chỉ nữa :>
Go Ahead 🙂

5 thoughts on “Đánh răng

  1. Loan says:

    Cố lên nào, thông minh nhưng còn phải chăm chỉ nữa :>

    —-> Thích câu này :>:>
    Cố lên, thức đêm ít thôi !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.