Chị Thu

Chị Thu vừa gọi điện, hỏi thăm, và bảo là đang ở nhà viện E, đang ở nhà chồng, ặc ặc, cưới hôm chủ nhật vừa rồi, nghe ghét nhỉ, vừa hơi bực lại vừa hơi tức. Cưới mấy lần mà lại ko nói gì với mình chứ, hứ hứ 😦 Đểu thế không biết 😦 Chị Thu tốt bụng dễ thương, mới ngày nào sang nhà chị ở Thanh Xuân sửa máy tính, ăn cơm, ngủ trưa ở đó. Vèo phát mấy tháng ko gặp (có khi cả năm rồi :”>) chị đã lấy chồng 😦 Các chị đi lấy chồng hết rồi 😦 chẹp chẹp

One thought on “Chị Thu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.