mệt nhưng mà ko sao :D

sáng nay hì hục ngồi ‘cài cắm’ ở phòng máy với ku Ngọc, chưa chạy được như ý nhưng nói chung là có nhiều tiến bộ 😀

12h30 mới được về và mai lại lên, nhưng mà ko sao, miễn là công việc có tiến triển, cố lên nào, keke

lúc nãy vừa sang Pico Plaza mua cái W175 dùng tạm khi đau ốm, khi nào đi làm kiếm được nhiều tiền ta sẽ dùng hàng hoành tráng, còn bây giờ cứ tạm gà qué + 2 lúa đi đã, hehe, :>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.