Entry for March 26, 2009

ôi, hôm nay lần đầu tiên làm đậu nhồi thịt, 2 lạng thịt, 1 ngàn hành, 1 ngàn mộc nhĩ, 1 ngàn hành khô. 5k đậu, mấy miếng đầu chưa quen tay, xấu ỉn, suýt vỡ đậu :)), sau thì cũng khá lành nghề, hề hề, nhưng thiếu đậu, phải đi mua thêm 5k nữa :D, 

đấy nhé, bạn Phét nhé, tưởng mình bạn làm được đậu nhồi thịt sốt cà à :))

2 thoughts on “Entry for March 26, 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.