Entry for March 26, 2009

….(3/26/2009 2:56:06 AM): anyway, hiện giờ tớ thích là bạn Thái hơn

bạn gái nào cũng thích là bạn của Thái thôi Thái ạ, 😀

5 thoughts on “Entry for March 26, 2009

  1. Omg, tớ mới chỉ nói cs 1 câu mà c.người đã đòi làm bạn gái tớ, không còn nghi ngờ gì nữa rồi, haizaa … =((

    Thôi được rồi để tớ tung tin ra thị trường, giúp Thái trở thành người nổi tiếng, oh yeah =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s