thinking

22 tuổi rồi,

13 tháng 3 rồi,

2 tháng nữa thôi,

luận văn vẫn chưa có gì, toàn vâng vâng dạ dạ rồi chả làm được gì mấy

vẫn phải xin tiền bố mẹ, ko thực tập ở đâu, kĩ năng nghèo nàn, tiếng anh phọt phẹt,

mục tiêu không có, tham vọng không có

mình đang sống kiểu gì đây, tồn tại cho qua từng ngày sao 😐

thật tồi tệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.