Wedding invitation

có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Photobucket

thực ra cũng không hẳn, vì bỏ “cuộc chơi” này nhưng lại tham gia vào một “cuộc chơi” khác 

lần đầu tiên được mời đích danh dự một đám cưới, sớm quá nhỉ, em chưa chuẩn bị gì mà 

4 thoughts on “Wedding invitation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.