Đề tài khóa luận

Xây dựng ứng dụng tìm kiếm trên công nghệ Mobile Agent

Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Hồ Đắc Phương

cập nhật tên khóa luận:

PHÂN TÍCH MẠNG XÃ HỘI BẰNG CÔNG NGHỆ WAVE – Phân tích đặc điểm mạng xã hội

3 thoughts on “Đề tài khóa luận

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.