Lich thi

8h00    2    29/12/08    QH-2005-I/CQ-C-MTT    56    Các vấn đề hiện đại của Mạng và Truyền thông máy tính    4    1    0    N1: Hồ Đắc Phương
N2: Nguyễn Hoài Sơn
N3: Nguyễn Đại Thọ    5    Giáo viên nộp điểm
8h00    4    31/12/08    QH-2005-I/CQ-C-MTT    56    An toàn mạng    3    2    5    Nguyễn Đại Thọ    14    (301, 303)-G2
8h00    7    03/01/09    QH-2005-I/CQ-C-MTT    56    Mạng không dây và di động    3    2    4    Hồ Đắc Phương    13    (301, 303)-G2
8h00    3    06/01/09    QH-2005-I/CQ-C-MTT    56    Lập trình mạng    3    2    4    Nguyễn Hoài Sơn    4    (301, 303)-G2
8h00    7    10/01/09    QH-2005-I/CQ-C-MTT    56    Tư tưởng Hồ Chí Minh    3    2    4    Lê Thị Hồng Điệp    2    (301, 303)-G2
8h00    2    12/01/09    QH-2005-I/CQ-C-MTT    56    Đồ họa máy tính    3    2    4    Bùi Thế Duy    8    (301, 303)-G2
8h00    5    15/01/09    QH-2005-I/CQ-C-MTT    56    Lập trình trên nền Web    3    1    0    Nguyễn Nam Hải
N1, 2: Dương Lê Minh    11    PM 2.2-E4

3 thoughts on “Lich thi

  1. meomun_khocnhe_17 says:

    Hực! Thi với thố cái chi mà… Tên môn học thì có vẻ hiện đại, nhưng dám chắc là khô khan. Chẳng mấy chốc mà người cũng khô đét đi, vuông vức như cái màn hình máy tính. Khổ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.