terrible

thật là tởm, giờ thì đã hiểu thế nào là coding điên cuồng khi học bộ môn mạng,

từ khoảng 6h tối qua, tới giờ là 30 tiếng liên tục mình ko ngủ, làm khẩn cấp 2 bài lập trình mạng nộp thầy,

hậu quả của việc thiếu ngủ là trong giờ an toàn mạng của thầy Thọ, mình gà gật, thật là mất mặt, ngồi ngay bàn đầu, đáng ra chui xuống dưới mà ngủ cho yên 😐

thầy Thọ thì cứ cố dạy, trời rõ muộn, hnay đi học mặc áo cộc tay, tối gió mùa đông bắc, tí nữa thì chết rét, hichic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.