checkGmail

vào Add/Remove…
search checkgmail
hiện lên 2 cái, chọn và cài cái CheckGmail
Cài xong, vào phần Internet trong MainManu, mở CheckGmail lên, điền tên và mật khẩu vào, nó sẽ có một biểu tượng nhỏ phía dưới taskbar. Khi có email mới nó sẽ báo, đỡ phải 15 phút vào gmail check 1 lần =)) tớ bị nghiện check mail – dù toàn newsletter với mail quảng cáo 🙂
Để mỗi lần khởi động CheckGmail tự chạy:
Vào System -> Preferences -> Sesions , chọn Add, cả 3 chỗ Name, Command, Comment đều điền là CheckGmail cho tiện 😉
🙂

ps: cài đặt các file msi trong ubuntu, wine msiexec /i SteamInstall.msi
tớ đã cài được mobireader để đọc các file prc, chạy rất ngon :))

One thought on “checkGmail

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.