nhatky

Điên tiết thật, chèn mãi bộ gõ tiếng Việt ko được, hóa ra là ở chế độ visual thì ko TV được, cái TV này đúng là lắm nhiêu khê, tạo ra lắm việc làm
Có nhiều chuyện để kể lắm, nhưng phải gõ nốt WAVE , hic, chẳng lẽ sáng mai lại nghỉ tiếp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.