go to bed

định thức thâu đêm như hôm qua, nhưng nghĩ thấy cũng mệt mỏi, đầu óc căng thẳng, có lẽ ko nên, đằng nào sáng cũng phải ngủ bù, thôi đi ngủ, sáng mai dậy sớm, 7h chẳng hạn, thế cho khoa học, hi vọng sẽ thấy dễ chịu và làm việc ngon lành hơn. thức thâu đêm mệt, ngủ nào, Linh giờ đã ngủ ngon chưa 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.