Entry for September 25, 2008

lười post bài quá, post mấy cái ảnh lên thôi vậy, 😀 dạo này đang ốm, làm cái entry lấy khí thế hi vọng khỏi ốm khẩn trương 🙂

Photobucket - Video and Image Hosting

Dũng đàm với bộ mặt rất có vẻ “muốn đi tù” =))

Photobucket - Video and Image Hosting

cái ảnh này trông anh Nam “hiền như lá” ý nhỉ :p

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

ôi anh Phong đang trong tình trạng PHÊ :))

Photobucket - Video and Image Hosting

4 thoughts on “Entry for September 25, 2008

  1. Hoàng Hạ Du says:

    Software Freedom Day 2008 tổ chức vào thứ 7, buổi sáng anh phải đi họp, trưa về định qua luôn nhưng mệt quá lại ngủ tít mít đến chiều. Lúc đến thì mọi người đã về gần hết, chỉ kịp lấy 1 tờ giấy ghi các chương trình của SFD về an ủi :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.