tired

bài tập lớn môn đồ họa máy tính: nhóm 4 người, làm một cái trình duyệt 3D – 3D browser, code bằng C/C++ và sử dụng OpenGL , chả hiểu 3D browser là thế nào nữa 😦

bài tập lớn môn lập trình mạng: cũng làm theo nhóm thì phải, lớp chia làm 15 nhóm, làm một chương trình tải file từ nhiều server, chính xác là từ 4 server, server linux, điểm sẽ tính 30% cho báo cáo, còn 70% là tốc độ, nhóm nào tải file nhanh nhất 10 điểm, 2 nhóm về nhì 9 điểm, 3 nhóm về ba 8 điểm, cứ thế, hehe, phải đạp lên xác nhau mà sống sót rồi đây 😀

hình như mình sắp ốm. gội đầu xong hắt hơi liên tục

gọi điện cho Thủy Tiên, nghe giọng Thủy Tiên có vẻ rất vui vẻ, chắc là do lại được nối mạng sau bao ngày disconnect 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.