what what??

ô la la chuyện gì vậy ta,

http://www.doi-thoai.com/

http://danchimviet.com/

http://www.rfa.org/vietnamese/

http://www.thongluan.org/vn/

sao dạo này FPT dễ tính dữ vậy ta, mấy trang này vào băng băng 😕

lúc trước để opendns thì trang nào cũng vào được hết, tưởng FPT dạo này ăn nhầm gan hổ :))

bỏ opendns thì thấy vẫn vào được mấy trang này 😐

One thought on “what what??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.