chuyenvinhphuc forum

lại lập diễn đàn, cứ lập rồi lại die, bao nhiêu lần rồi ấy, mà sao chả có hứng thú làm chuyện này nhỉ, mỗi mình mình, bao nhiêu lần rồi ấy,

lần này nghỉ hè, học php, lại có hứng nghịch 4rum, nên mua cái domain, dùng tạm host free, sang năm có tiền sẽ mua host xịn 🙂

viết bài để quảng cáo tí ;d

chuyenvinhphuc.info

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.