A new start with Ubuntu

Hehe, sau một đêm không ngủ, tớ đã cài xong Ubuntu một cách căn bản, hihi, cài Ubuntu ko thì cũng nhanh thôi, nhưng cài thêm các thứ để có thể sử dụng nó một cách thoải mái thì hơi lâu, hì hục mãi.
vẫn có lỗi, và vấn đề lớn nhất bây giờ la ko dang nhâp duợc vao xp nữa đây nè, hêeh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.